Actuaris en Productontwikkeling: Scrum Binnen 4 Weken

Actuaris en Productontwikkeling: Scrum Binnen 4 Weken

date: 2016-02-21 by Zakaria al Azhar

Tarieven van verzekeringsproducten staan hevig onder druk. Verzekeraars passen hun tarieven frequenter aan, en moeten nieuwe producten binnen een korte doorlooptijd ontwikkelen. Het productontwikkelingsproces wordt dynamischer waardoor ook de vooraanstaande rol van de actuaris verandert.  In de beginfase van het proces moet de actuaris zowel de winstgevendheidskaders van het nieuwe product als de hoogte van het tarief vaststellen!  Andere teamleden en stakeholders wachten in een vroeg stadium op de actuaris. Dit veroorzaakt (gezonde) druk om zo snel mogelijk met resultaten te komen, zodat het proces binnen de gestelde tijdskaders afgerond kan worden.


Scrum is een uitstekend middel om het productontwikkelingsproces te versnellen en de gewenste doelen binnen de tijdsplanning te halen, zonder aan kwaliteit te verliezen. Scrum is een flexibele manier om (software)producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire  teams die in korte sprints, met een vaste lengte van paar weken, werkende (software) producten opleveren.  Essentieel hierin is dat het team met grote focus en hoge mate van zelfstandigheid werkt.


Voor diverse klanten heb ik met succes Scrum toegepast op het actuariële pricingsproces. Hieronder de 7 stappen van de ‘actuariële fase’:


Stap 1 (week 1):  Brainstormsessie in een multidisciplinaire werkgroep (marketing, compliance, planning en control, back-office, marketing en IT). Breng punten vanuit actuarieel perspectief aan. Zorg ervoor dat aangebrachte punten van andere spelers actuarieel haalbaar zijn. Definieer een te volgen strategie en een planning. Volg de planning en strategie als leidraad voor het proces


Stap 2 (week 1): Verkrijg inzicht in het producttarief door een concurrentievergelijking te maken. Independer.nl is een uitstekende website om de tarieven van de concurrenten op een snelle manier te vergelijken. Visualiseer de concurrentievergelijking via een tabel en/of grafiek. Presenteer deze aan de werkgroep.


Stap 3 (week 2): Bepaal de maatstaven/criteria waaraan de verkoopdoelen, prijs, solvabiliteit en winstgevendheid van de modelportefeuille moeten voldoen.  Doe dit samen met de afdelingen verkoop, marketing en control.  Het gekregen inzicht van de concurrentievergelijking (stap 2) helpt bij het vaststellen van de criteria.


Stap 4 (week 2): Stel de technische structuur van het actuariële tarief vast. Zorg ervoor dat de diverse kostenopslagen flexibel binnen het tarief ingekleed kunnen worden, zodat je de diverse opslagen (later) in de toekomst gemakkelijk kunt finetunen.


Stap 5 (week 3):  Stel de hoogte van de actuariële parameters en kostenparameters vast, en het eerste tarief dat hieruit volgt. Zorg ervoor dat het tarief voldoet aan de gestelde interne en externe criteria m.b.t winstgevendheid, prijs en solvabiliteit (zie stap 3). Wees als actuaris extra prudent!


Stap 6 (week 3): Stel een rapport op waarin je het uitgevoerde onderzoek presenteert. Deel dit rapport met de stakeholders. Finetune eventueel het tarief naar aanleiding van de ingebrachte opmerkingen van de stakeholders over het rapport.

 

Stap 7 (week 4): Stel een actuariële nota/product approval op waarin de volgende (technische) elementen samenkomen: 1) wiskundige beschrijving van het tarief, 2) de hoogte van de diverse kostenparameters, 3) de kostenkaders, 4) de winstgevenheidstoets en 5) stress testen. De actuariële nota kan beschouwd worden als de bekroning van het actuariële werk. De stok kan doorgegeven worden aan andere projectleden voor de volgende fase van het productontwikkelingsproces .

 

Heeft uw organisatie (actuariële) ondersteuning nodig bij tarifering van nieuwe producten? Wij hebben uitgebreide ervaring met productontwikkeling, zowel op het gebied van schade als leven . Neem contact met ons op