Stochastisch Sterfte Model van Actuarieel Genootschap Online als Webapplicatie

Stochastisch Sterfte Model van Actuarieel Genootschap Online als Webapplicatie

date: 2016-02-21 by Zakaria al Azhar

Onlangs heeft het actuarieel genootschap de nieuwe prognose sterftetafels gepubliceerd. Nieuw in deze publicatie is de introductie van een stochastish sterftemodel, dat het mogelijk maakt om onzekekerheid (kwantielen) rondom een puntschatting (best-estimate) van actuariele variabelen vast stellen. Dit model is nu als webapplicatie beschikbaar op actuaris.net (zie hieronder), en gemaakt in de populaire actuariele/statistische tool R (shiny). Op dit moment ondersteunt de applicatie het genereren van levenvsverwachtingen, maar wordt binnenkort uitgebreid. Stay tuned, zie: