Actuariële en riskmanagement oplossingen om groei, inzicht en risicobeheersing te realiseren. Van eenvoudige hands-on opdrachten tot aan complete realisatie van complexe kwantitatieve projecten!

Heeft u op (korte termijn) tijdelijke ondersteuning nodig op het gebied van actuariaat en riskmanagement. Door onze uitgebreide ervaring en expertise kunnen we op korte termijn de juiste persoon op de juiste plek aanbieden. Wij hebben een flexibele en kostenefficiënte aanpak ontwikkeld, waarbij de wensen van de klant voorop staan. De nadruk kan liggen op eenvoudige hands-on opdrachten, tijdelijke invulling van vacante functies, tot aan complexe opdrachten waarbij een grote mate van zelfstandig handelen met een hoge mate van actuariële kennis vereist is.

NEEM CONTACT OP

Modelleren is een kunst die nagenoeg alle facetten van het (bedrijfs)proces raakt: 1) Dataselectie en datakwaliteit 2) Assumpties onderbouwen middels grondslagenonderzoek 3) Inbouwen van (risk en financiële) metrics en kasstromen 4) Gereedzetten van de output voor reporting. Wij begeleiden u door dit gehele proces. Wij hebben uitgebreide ervaring met actuariele projectietools zoals MoSeS, AlgoFM Vipitech en Prophet. Tevens gebruiken we datacrunching tools als SAS, R , Ipython Pandas en Access om dit proces te ondersteunen.

NEEM CONTACT OP

Pricing is een samenspel van diverse afdelingen en belanghebben. Wij maken uitgebreide concurrentieanalyses, doen de tariefstelling van het product, voeren winstgevendheidsanalyses uit o.b.v markt consistente value technieken, regelen het product in de adminstratiesystemen en testen de uitkomsten. M.b.t schadeproducten hebben we uitgebreide ervaring met tarifering van producten met behulp van GLM in SAS, R en Ipython.

NEEM CONTACT OP

Externe en interne verslaglegging wordt steeds stringenter en belangrijker. Wij hebben uitgebreide ervaring met Solvency II reporting, Toereikendheidstoets van DNB , IFRS reporting, Market Consistent Embedded Value (MCEV), Economic Capital Reporting, Marktwaardering van verplichtingen en activa.

NEEM CONTACT OP